Γιατί εσείς και ο πελάτης σας πρέπει να συμπεριφέρεστε σαν παντρεμένο ζευγάρι το 2022

Η διατήρηση πελατών είναι καλή για τις επιχειρήσεις. Η καλλιέργεια πελατών είναι μια ευκολότερη διαδικασία από την προσέλκυση νέων, και οι ικανοποιημένοι πελάτες είναι πολύ πιο πιθανό να κάνουν επαναλαμβανόμενες αγορές. Η διατήρηση ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες όχι μόνο ωφελεί τα αποτελέσματα του οργανισμού σας, αλλά αναιρεί επίσης ορισμένες από τις επιπτώσεις που παρατηρούνται από τους νέους κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή δεδομένων, όπως η επικείμενη απαγόρευση της Google για cookie τρίτων. Μια αύξηση 5% στη διατήρηση πελατών συσχετίζεται με μια αύξηση τουλάχιστον 25%.