Πρέπει οι έμποροι να εγκαταλείψουν την εξατομίκευση;

Ένα πρόσφατο άρθρο του Gartner ανέφερε: Μέχρι το 2025, το 80% των εμπόρων που έχουν επενδύσει στην εξατομίκευση θα εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους. Προβλέπει το 2020: Έμποροι, δεν είναι ακριβώς αυτό σε σένα. Τώρα, αυτό μπορεί να φαίνεται κάπως ανησυχητικό, αλλά αυτό που λείπει είναι το πλαίσιο, και νομίζω ότι είναι αυτό… Είναι μια αρκετά καθολική αλήθεια ότι η δυσκολία μιας εργασίας μετριέται σε σχέση με τα εργαλεία και τους πόρους που έχει στη διάθεσή του. Για παράδειγμα, σκάψιμο