Πέντε κορυφαίες συμβουλές για την οικοδόμηση μιας στρατηγικής περιεχομένου σκέψης ηγεσίας

Η πανδημία Covid-19 υπογράμμισε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε - και να καταστρέψετε - μια μάρκα. Πράγματι, η ίδια η φύση του τρόπου επικοινωνίας των επωνυμιών αλλάζει. Το Emotion υπήρξε πάντα βασικός μοχλός στη λήψη αποφάσεων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι επωνυμίες συνδέονται με το κοινό τους θα καθορίσουν την επιτυχία ή την αποτυχία στον κόσμο μετά τον Covid. Σχεδόν οι μισοί από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων λένε ότι το περιεχόμενο της ηγεσίας της σκέψης ενός οργανισμού συμβάλλει άμεσα στις αγοραστικές τους συνήθειες, ωστόσο το 74% των εταιρειών έχουν