Γιατί τα εταιρικά σας βίντεο χάνουν το σήμα και τι πρέπει να κάνετε για αυτό

Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει κάποιος όταν λέει "εταιρικό βίντεο". Θεωρητικά, ο όρος ισχύει για κάθε βίντεο που δημιουργείται από μια εταιρεία. Ήταν ουδέτερη περιγραφή, αλλά δεν είναι πια. Αυτές τις μέρες, πολλοί από εμάς στο μάρκετινγκ B2B λένε εταιρικό βίντεο με λίγο χλευασμό. Αυτό συμβαίνει επειδή το εταιρικό βίντεο είναι ήπιο. Το εταιρικό βίντεο αποτελείται από υλικό από υπερβολικά ελκυστικούς συναδέλφους που συνεργάζονται σε μια αίθουσα συνεδριάσεων. Εταιρικός