3 περιοχές αλλαγής για πλατφόρμες από πλευράς ζήτησης το 2017

Είναι ασφαλές να πούμε ότι το 2016 έγινε η εποχή των ερωτημάτων ανά δευτερόλεπτο (QPS) για Demand-Side Platforms (DSP) και λύσεις αγοράς πολυκαναλικών μέσων. Εάν ένα DSP μπορεί να αυξήσει την ορατότητα των 500,000 εμφανίσεων / δευτερόλεπτο ή 3 εκατομμυρίων εμφανίσεων / δευτερόλεπτο, η διαθεσιμότητα για αγορά έγινε λιγότερο ανταγωνιστική διαφοροποίηση σε όλες τις πλατφόρμες αγοράς πολυκαναλικών μέσων. Σήμερα, οι περισσότερες επωνυμίες υποθέτουν ότι τα DSP πρέπει να ενσωματώνονται αυτόματα σε όλα τα κύρια ανταλλακτικά διαφημίσεων, ενώ παράλληλα παρέχουν διασυνοριακή προσέγγιση χρηστών με τουλάχιστον