4 βήματα για να βελτιώσετε την εστίασή σας στην αγορά το 2019

Καθώς προχωρούμε για ένα επιτυχημένο 2019, ένα θέμα που έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς ηγέτες πωλήσεων και μάρκετινγκ B2B με τους οποίους μίλησα είναι η στρατηγική τους για αγορά. Αυτό που προκαλεί σε πολλά στελέχη είναι αν η εταιρεία τους στοχεύει τα σωστά τμήματα της αγοράς και πόσο καλά είναι διατεθειμένοι να εφαρμόσουν τη στρατηγική τους. Γιατί έχει σημασία; Η ύπαρξη μιας ισχυρής στρατηγικής μετάβασης στην αγορά σχετίζεται στενά με την απόδοση των εσόδων. Στην τελευταία μας έρευνα του 500