Υγιεινή δεδομένων: Ένας γρήγορος οδηγός για το Data Merge Purge

Η συγχώνευση συγχώνευσης είναι μια βασική συνάρτηση για επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως το άμεσο μάρκετινγκ αλληλογραφίας και η απόκτηση μιας μοναδικής πηγής αλήθειας. Ωστόσο, πολλοί οργανισμοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η διαδικασία συγχώνευσης περιορίζεται αποκλειστικά σε τεχνικές και λειτουργίες του Excel που κάνουν πολύ λίγα για να διορθώσουν τις όλο και πιο περίπλοκες ανάγκες ποιότητας των δεδομένων. Αυτός ο οδηγός θα βοηθήσει τους χρήστες επιχειρήσεων και πληροφορικής να κατανοήσουν τη διαδικασία συγχώνευσης συγχώνευσης και πιθανώς να τους κάνουν να συνειδητοποιήσουν γιατί οι ομάδες τους δεν μπορούν