Τα τρία κλειδιά για την επίλυση του μαζικού προβλήματος της τεχνολογίας του μάρκετινγκ

Πολύ συχνά, η τεχνολογία γίνεται προσωποποίηση της επιτυχίας. Έχω ένοχη και αυτό. Η τεχνολογία είναι εύκολη στην αγορά και επομένως, μοιάζει με άμεση αναβάθμιση! Η πρώτη δεκαετία της δεκαετίας του 2000 αφορούσε την είσοδο, οπότε αγωνιστήκαμε προς την αυτοματοποίηση μάρκετινγκ με ανοιχτές αγκάλες, σε μια σκόνη παραγγελιών αγοράς και οριστικούς οδηγούς - ξεκινήσαμε με την νέα μας πλατφόρμα. Χτυπήσαμε τα blinders όταν ήρθε