Πώς δημιούργησα ένα εκατομμύριο δολάρια επιχειρήσεων B2B με το βίντεο LinkedIn

Το βίντεο έχει κερδίσει σταθερά τη θέση του ως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία μάρκετινγκ, με το 85% των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν βίντεο για την επίτευξη των στόχων μάρκετινγκ τους. Αν κοιτάξουμε απλώς το μάρκετινγκ B2B, το 87% των εμπόρων βίντεο έχουν χαρακτηρίσει το LinkedIn ως ένα αποτελεσματικό κανάλι για τη βελτίωση των ποσοστών μετατροπής. Εάν οι επιχειρηματίες της B2B δεν αξιοποιούν αυτήν την ευκαιρία, χάνουν σοβαρά. Χτίζοντας μια προσωπική στρατηγική επωνυμίας με επίκεντρο το βίντεο του LinkedIn, κατάφερα να αναπτύξω την επιχείρησή μου σε πάνω από ένα