Βελτιστοποιημένο μάρκετινγκ: Γιατί πρέπει να ευθυγραμμίσετε την τμηματοποίηση επωνυμίας με την ενεργοποίηση και την αναφορά

Με μεγάλους όγκους δεδομένων που δημιουργούνται σε πολλά κανάλια μάρκετινγκ, οι επωνυμίες προκαλούνται να οργανώσουν και να ενεργοποιήσουν τα σωστά στοιχεία δεδομένων για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση μεταξύ καναλιών. Για να κατανοήσετε καλύτερα το κοινό-στόχο σας, να αυξήσετε τις πωλήσεις και να μειώσετε τα απόβλητα μάρκετινγκ, πρέπει να ευθυγραμμίσετε την τμηματοποίηση της επωνυμίας σας με την ψηφιακή ενεργοποίηση και τις αναφορές. Πρέπει να ευθυγραμμίσετε το γιατί αγοράζουν με το ποιος αγοράζει (τμηματοποίηση κοινού) με το τι (εμπειρία) και πώς (ψηφιακή ενεργοποίηση) έτσι ώστε όλα