Σενάριο μάρκετινγκ από την κόλαση - τόνοι μολύβδου, αλλά χωρίς πωλήσεις

Παρόλο που η σταθερή πηγή δυνητικών πελατών είναι ήδη εξαιρετική για οποιαδήποτε επιχείρηση, δεν θα φέρει φαγητό στο πιάτο. Θα είστε πιο ευτυχισμένοι εάν οι αποδόσεις των πωλήσεών σας είναι ανάλογες με την εντυπωσιακή αναφορά σας στο Google Analytics. Σε αυτήν την περίπτωση, τουλάχιστον μέρος αυτών των δυνητικών πελατών θα πρέπει να μετατραπούν σε πωλήσεις και πελάτες. Τι γίνεται αν λαμβάνετε τόνους δυνητικών πελατών, αλλά χωρίς πωλήσεις; Τι δεν κάνεις σωστά και τι μπορείς να κάνεις