Πώς να επιλέξετε ένα πλαίσιο για τα Personas αγοραστών σας

Η περσόνα αγοραστή είναι μια σύνθετη σύνθεση που σας δίνει μια πλούσια λεπτομερή εικόνα του κοινού-στόχου σας συνδυάζοντας δημογραφικές και ψυχογραφικές πληροφορίες και πληροφορίες και στη συνέχεια παρουσιάζοντάς τις με τρόπο που είναι εύκολο να κατανοηθεί. Από πρακτική άποψη, οι αγοραστές σάς βοηθούν να θέσετε προτεραιότητες, να κατανείμετε πόρους, να εκθέσετε κενά και να τονίσετε νέες ευκαιρίες, αλλά πιο σημαντικός από αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο βάζουν όλους στο μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, το περιεχόμενο, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη στην ίδια σελίδα.