Βρείτε το Κέντρο Βαρύτητας για Μεγάλη Παρουσίαση Σχεδιασμού

Όλοι γνωρίζουν ότι το PowerPoint είναι η γλώσσα της επιχείρησης. Το πρόβλημα είναι ότι, τα περισσότερα καταστρώματα PowerPoint δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια σειρά από υπερπληρωμένες και συχνά μπερδεμένες διαφάνειες που συνοδεύουν τις νάρκες που προκαλούν υπνηλία από παρουσιαστές. Έχοντας αναπτύξει χιλιάδες παρουσιάσεις, εντοπίσαμε βέλτιστες πρακτικές που είναι απλές, αλλά σπάνια χρησιμοποιούνται. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε το Κέντρο Βαρύτητας, ένα νέο πλαίσιο για την κατασκευή παρουσιάσεων. Η ιδέα είναι ότι κάθε γέφυρα, κάθε διαφάνεια και κάθε κομμάτι περιεχομένου