Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας καμπάνιας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διπλής συμμετοχής

Οι πελάτες δεν έχουν την υπομονή να ταξινομήσουν τα σωστά εισερχόμενα. Πλημμυρίζονται με μηνύματα μάρκετινγκ σε καθημερινή βάση, πολλά από τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στην αρχή. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, το 80 τοις εκατό της παγκόσμιας κίνησης e-mail μπορεί να χαρακτηριστεί ως spam. Επιπλέον, το μέσο ανοιχτό ποσοστό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους κλάδους κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 τοις εκατό, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό συνδρομητών δεν ενοχλούν καν να κάνουν κλικ