Το ξέσπασμα COVID-19: Επιπτώσεις στη διαφήμιση και το μάρκετινγκ

Είναι εξαιρετικά πολύτιμο να συνεργάζεστε με μια εταιρεία που είναι πάντα πάνω από σημαντικές ενημερώσεις μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή. Καθώς κάθε επιχείρηση αναγκάζεται να κάνει αλλαγές λόγω των τρεχουσών παγκόσμιων συνθηκών και της υγείας και ασφάλειας COVID-19, αυτό σημαίνει την παροχή άφθονης τεχνολογίας για ένα απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό, τη μετάβαση σε μηδενικές υπηρεσίες επαφής όταν είναι δυνατόν και την ενίσχυση των ηνίων στα επιχειρησιακά έξοδα. Πού να ξοδέψετε δολάρια μάρκετινγκ είναι ζωτικής σημασίας κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων. Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης