3 τρόποι με τους οποίους το βιολογικό μάρκετινγκ μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον προϋπολογισμό σας το 2022

Οι προϋπολογισμοί μάρκετινγκ μειώθηκαν κατακόρυφα στο ιστορικό χαμηλό του 6% των εσόδων της εταιρείας το 2021, από 11% το 2020. Gartner, The Annual CMO Spend Survey 2021 Με προσδοκίες τόσο υψηλές όσο ποτέ, τώρα είναι η ώρα για τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να βελτιστοποιήσουν τις δαπάνες και να επεκτείνουν δολάρια. Καθώς οι εταιρείες κατανέμουν λιγότερους πόρους στο μάρκετινγκ — αλλά εξακολουθούν να απαιτούν υψηλή απόδοση της απόδοσης επένδυσης — δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι δαπάνες οργανικού μάρκετινγκ αυξάνονται στα ύψη σε σύγκριση με τις δαπάνες διαφήμισης.