Χρήση αυτοματοποιημένων δοκιμών για τη βελτίωση της εμπειρίας του Salesforce

Η παραμονή μπροστά στις γρήγορες αλλαγές και τις επαναλήψεις σε μια μεγάλη πλατφόρμα επιχειρήσεων, όπως το Salesforce, μπορεί να είναι δύσκολη. Αλλά η Salesforce και η AccelQ συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση. Χρησιμοποιώντας την ευέλικτη πλατφόρμα διαχείρισης ποιότητας της AccelQ, η οποία συνδυάζεται στενά με το Salesforce, επιταχύνει σημαντικά και βελτιώνει την ποιότητα των εκδόσεων του Salesforce ενός οργανισμού. Το AccelQ είναι μια συνεργατική πλατφόρμα που οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για αυτοματοποίηση, διαχείριση, εκτέλεση και παρακολούθηση των δοκιμών Salesforce. Το AccelQ είναι το μόνο συνεχές τεστ