Αποτίμηση Marcom: Μια εναλλακτική λύση για τις δοκιμές A / B

Συνεπώς, θέλουμε πάντα να γνωρίζουμε την απόδοση του marcom (επικοινωνίες μάρκετινγκ), τόσο ως όχημα όσο και για μεμονωμένη καμπάνια. Κατά την αξιολόγηση του marcom είναι σύνηθες να χρησιμοποιούνται απλές δοκιμές A / B. Αυτή είναι μια τεχνική όπου η τυχαία δειγματοληψία συμπληρώνει δύο κελιά για θεραπεία εκστρατείας. Ένα κελί παίρνει το τεστ και το άλλο κελί δεν θα το κάνει. Στη συνέχεια συγκρίνεται το ποσοστό απόκρισης ή τα καθαρά έσοδα μεταξύ των δύο κελιών. Εάν το κελί δοκιμής υπερτερεί του κελιού ελέγχου