Πώς το End-to-End Analytics βοηθά τις επιχειρήσεις

Η ανάλυση από άκρο σε άκρο δεν είναι απλώς όμορφες αναφορές και γραφικά. Η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας κάθε πελάτη, από το πρώτο σημείο επαφής έως τις κανονικές αγορές, μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος των αναποτελεσματικών και υπερτιμημένων καναλιών διαφήμισης, να αυξήσουν την απόδοση επένδυσης και να αξιολογήσουν πώς η παρουσία τους στο διαδίκτυο επηρεάζει τις πωλήσεις εκτός σύνδεσης. Οι αναλυτές του OWOX BI έχουν συλλέξει πέντε μελέτες περιπτώσεων που αποδεικνύουν ότι η υψηλής ποιότητας ανάλυση βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι επιτυχημένες και κερδοφόρες. Χρήση του End-to-End Analytics για την αξιολόγηση των διαδικτυακών συνεισφορών Η κατάσταση. Α