5 μαθήματα που αντλήθηκαν από πάνω από 30 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις ένας προς έναν πελάτη το 2021

Το 2015, ο συνιδρυτής μου και εγώ ξεκινήσαμε να αλλάξουμε τον τρόπο που οι έμποροι χτίζουν σχέσεις με τους πελάτες τους. Γιατί; Η σχέση μεταξύ πελατών και ψηφιακών μέσων είχε ριζικά αλλάξει, αλλά το μάρκετινγκ δεν είχε εξελιχθεί με αυτό. Είδα ότι υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα σήματος προς θόρυβο και, εκτός και αν οι επωνυμίες ήταν υπερβολικά σχετικές, δεν θα μπορούσαν να πάρουν το σήμα μάρκετινγκ αρκετά ισχυρό ώστε να ακουστεί από το στατικό. Είδα επίσης ότι το dark social ήταν σε άνοδο, όπου