Οι προκλήσεις αυτοματισμού μάρκετινγκ των εμπόρων, πωλητών και διευθύνοντων συμβούλων (δεδομένα + συμβουλές)

Το Marketing Automation έχει χρησιμοποιηθεί από μεγάλες εταιρείες από τότε που ζωντανεύει. Αυτό το φαινόμενο έκανε το σημάδι του στην τεχνολογία μάρκετινγκ με διάφορους τρόπους. Οι πρώτες λύσεις ήταν (και κυρίως εξακολουθούν να είναι) στιβαρές, πλούσιες σε χαρακτηριστικά, και συνεπώς περίπλοκες και ακριβές. Όλα αυτά κατέστησαν δύσκολο για τις μικρότερες εταιρείες να εφαρμόσουν αυτοματισμούς μάρκετινγκ. Ακόμα κι αν μια μικρή επιχείρηση μπορεί να αντέξει οικονομικά το λογισμικό αυτοματοποίησης μάρκετινγκ, δυσκολεύονται να πάρουν πραγματική αξία από αυτό. Αυτό