Κατανόηση του αλγορίθμου κατάταξης ροής ειδήσεων του Facebook

Η προβολή της επωνυμίας σας στις ροές ειδήσεων του κοινού-στόχου σας είναι το απόλυτο επίτευγμα για τους κοινωνικούς εμπόρους. Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και συχνά αόριστους στόχους στην κοινωνική στρατηγική μιας μάρκας. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο στο Facebook, μια πλατφόρμα που έχει έναν περίτεχνο και συνεχώς εξελισσόμενο αλγόριθμο που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί το κοινό το πιο σχετικό περιεχόμενο. Το EdgeRank ήταν το όνομα που δόθηκε στον αλγόριθμο ροής ειδήσεων του Facebook πριν από χρόνια και παρόλο που