Περιεχόμενο με πύλη ή χωρίς περιφραγμένα: Πότε; Γιατί; Πως…

Η προσέγγιση του κοινού σας με τη διασταύρωση με τις ψηφιακές τους συμπεριφορές καθίσταται εγγενώς πιο προσβάσιμη μέσω στοχευμένων διαφημίσεων και μέσων. Το να φέρετε την επωνυμία σας στο προσκήνιο του μυαλού του αγοραστή σας, βοηθώντας τους να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση της επωνυμίας σας και ελπίζουμε ότι η είσοδό τους στο ταξίδι του γνωστού αγοραστή είναι ουσιαστικά πιο δύσκολη. Απαιτείται περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και τους εξυπηρετεί σε βέλτιστες στιγμές για να τροφοδοτήσει αυτήν τη διαδικασία. Ωστόσο, η ερώτηση