Οι τελευταίες δυνατότητες του Facebook βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν στο COVID-19

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις, με το 43% των επιχειρήσεων να κλείνουν προσωρινά λόγω του COVID-19. Υπό το φως της συνεχιζόμενης αναστάτωσης, των αυστηρότερων προϋπολογισμών και του προσεκτικού ανοίγματος εκ νέου, εταιρείες που εξυπηρετούν την κοινότητα των SMB ενισχύουν την προσφορά τους. Το Facebook παρέχει κρίσιμους πόρους για τις μικρές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας Το Facebook παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο δωρεάν προϊόν διαδικτυακών εκδηλώσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πλατφόρμα του - την τελευταία πρωτοβουλία της εταιρείας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις με περιορισμένους προϋπολογισμούς να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους στο μάρκετινγκ