Βέλτιστες πρακτικές για τον σωστό προγραμματισμό των δημοσιεύσεων κοινωνικών μέσων

Ο προγραμματισμός των δημοσιεύσεών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων σας και είναι περιττό να πούμε ότι έχει πολλά οφέλη. Εκτός από το να μην χρειάζεται να σκεφτείτε να δημοσιεύσετε πολλές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων πολλές φορές την ημέρα, θα διατηρείτε επίσης ένα συνεπές πρόγραμμα, θα σχεδιάζετε περιεχόμενο ευαίσθητο στο χρόνο και θα έχετε μια υγιή αναλογία κοινής χρήσης, καθώς μπορείτε να προγραμματίσετε εκ των προτέρων. Αντί να βρίσκεστε καθημερινά σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, προγραμματισμός