Συλλογή χρεών για εκκινήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου: Ο οριστικός οδηγός

Οι απώλειες βάσει συναλλαγών είναι γεγονός ζωής για πολλές επιχειρήσεις, λόγω αντιστροφών χρέωσης, απλήρωτων λογαριασμών, αντιστροφών ή μη επιστρεφόμενων προϊόντων. Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις δανεισμού που πρέπει να αποδεχθούν ένα μεγάλο ποσοστό ζημιών ως μέρος του επιχειρηματικού τους μοντέλου, πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις απώλειες συναλλαγών ως ενόχληση που δεν απαιτεί πολλή προσοχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των απωλειών λόγω της ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς του πελάτη και της καθυστέρησης ζημιών που θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά με λίγα