Πώς οι τιμές αγοράς σε πραγματικό χρόνο μπορούν να ενισχύσουν την επιχειρηματική απόδοση

Καθώς ο σύγχρονος κόσμος δίνει αυξανόμενη σημασία στην ταχύτητα και την ευελιξία, η ικανότητα έγχυσης σε πραγματικό χρόνο, πολύ συναφούς τιμολόγησης και καθοδήγησης πωλήσεων στα κανάλια πωλήσεών τους μπορεί να δώσει στις επιχειρήσεις το προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών όσον αφορά την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών. Φυσικά, καθώς οι απαιτήσεις απόδοσης αυξάνονται, το ίδιο κάνουν και οι πολυπλοκότητες των επιχειρήσεων. Οι συνθήκες της αγοράς και η δυναμική των επιχειρήσεων αλλάζουν με έναν ολοένα και πιο γρήγορο ρυθμό, αφήνοντας τις εταιρείες που αγωνίζονται να ανταποκριθούν στις τιμές