Δημιουργία λίστας αλληλογραφίας για μάρκετινγκ μέσω email

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους προσέγγισης σε πιθανούς πελάτες. Έχει μέσο ROI 3800 τοις εκατό. Υπάρχει επίσης μικρή αμφιβολία ότι αυτή η μορφή μάρκετινγκ έχει τις προκλήσεις της. Οι επιχειρήσεις πρέπει πρώτα να προσελκύσουν συνδρομητές που έχουν την πιθανότητα μετατροπής. Στη συνέχεια, υπάρχει η αποστολή τμηματοποίησης και οργάνωσης αυτών των λιστών συνδρομητών. Τέλος, για να καταστούν αξιόλογες αυτές οι προσπάθειες, πρέπει να σχεδιαστούν οι καμπάνιες μέσω email