Πόσο το Big Data Analytics έγινε κρίσιμο για τα DSP

Η μεγάλη ανάλυση δεδομένων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για αποτελεσματικά προγράμματα μάρκετινγκ και adtech εδώ και αρκετά χρόνια. Με τα στατιστικά στοιχεία να υποστηρίζουν την ιδέα της αποτελεσματικότητας των μεγάλων αναλυτικών δεδομένων, είναι εύκολο να προτείνετε μέσα στην εταιρεία σας και μάλλον θα σας κάνει να φαίνεστε καλοί για να είστε αυτός που το πρότεινε. Το Big data analytics εξετάζει μεγάλες σειρές δεδομένων (όπως υποδηλώνει το όνομα) και επιτρέπει στους εξεταστή να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα