Από την Εξατομίκευση στη Συναισθηματική Νοημοσύνη Υψηλής Ευκρίνειας

Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι πολύ δημοφιλή, παρουσιάζουν ισχυρή απόδοση και είναι γενικά πιο επιτυχημένα. Είναι έμφαση και έχουν καλές κοινωνικές δεξιότητες: δείχνουν επίγνωση των συναισθημάτων των άλλων και εκδηλώνουν αυτήν την επίγνωση στα λόγια και τις πράξεις τους. Μπορούν να βρουν κοινό έδαφος με ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων και να καλλιεργήσουν σχέσεις που ξεπερνούν μόνο τη φιλικότητα και την ικανότητα να ταιριάζουν. Το επιτυγχάνουν παρατηρώντας και αναλύοντας