Πώς το ηλεκτρονικό εμπόριο CRM ωφελεί τις επιχειρήσεις B2B και B2C

Μια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των πελατών έχει επηρεάσει πολλούς κλάδους τα τελευταία χρόνια, αλλά ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει πληγεί περισσότερο. Οι πελάτες με γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας έχουν προσανατολιστεί προς μια εξατομικευμένη προσέγγιση, την εμπειρία αγορών χωρίς επαφή και τις πολυκαναλικές αλληλεπιδράσεις. Αυτοί οι παράγοντες ωθούν τους διαδικτυακούς λιανοπωλητές να υιοθετήσουν πρόσθετα συστήματα για να τους βοηθήσουν στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες και στη διασφάλιση μιας εξατομικευμένης εμπειρίας ενόψει του σκληρού ανταγωνισμού. Στην περίπτωση νέων πελατών, είναι απαραίτητο να