Τρεις κίνδυνοι του μάρκετινγκ θυγατρικών και πώς να τους αποφύγετε

Η βιομηχανία θυγατρικών είναι διαχρονική. Υπάρχουν πολλοί παίκτες, στρώματα και κινούμενα μέρη. Ενώ μερικές από αυτές τις αποχρώσεις είναι αυτές που κάνουν το μοντέλο θυγατρικών μοναδικό και πολύτιμο, όπως η σύνδεση αποζημίωσης με τα αποτελέσματα, υπάρχουν άλλες που είναι λιγότερο επιθυμητές. Επιπλέον, εάν μια εταιρεία δεν τους γνωρίζει, κινδυνεύουν να βλάψουν την επωνυμία τους. Για τις εταιρείες να εκμεταλλευτούν πλήρως την ευκαιρία και την απόδοση της επένδυσης που είναι σε θέση ένα πρόγραμμα θυγατρικών