Τι μέτρα πρέπει να λάβουν οι έμποροι για να πετύχουν στο Διαδίκτυο

Ο 21ος αιώνας έχει δει την εμφάνιση τόσων πολλών τεχνολογιών που μας επιτρέπουν να διαθέτουμε επιτυχώς τις επιχειρήσεις με πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο σε σύγκριση με το παρελθόν. Από ιστολόγια, καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, διαδικτυακές αγορές έως κανάλια κοινωνικών μέσων, ο ιστός έχει γίνει δημόσιος χώρος πληροφοριών για αναζήτηση και κατανάλωση από τους πελάτες. Για πρώτη φορά, το Διαδίκτυο δημιούργησε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις καθώς τα ψηφιακά εργαλεία βοήθησαν στον εξορθολογισμό και την αυτοματοποίηση