Γιατί το ανθεκτικό εμπόριο B2B είναι ο μόνος τρόπος προώθησης για τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές Post COVID-19

Η πανδημία COVID-19 έριξε σύννεφα αβεβαιότητας στο επιχειρηματικό τοπίο και είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να παρακολουθήσουν μια αλλαγή παραδείγματος στις αλυσίδες εφοδιασμού, τα λειτουργικά μοντέλα, τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις στρατηγικές προμηθειών και πωλήσεων. Είναι ζωτικής σημασίας να λάβετε προληπτικά μέτρα για να θέσετε την επιχείρησή σας σε ασφαλή θέση και να επιταχύνετε τη διαδικασία ανάκτησης. Η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προσαρμογή σε απρόβλεπτα