5 πιο συνηθισμένα λάθη από προγραμματιστές JavaScript

Το JavaScript είναι η βασική γλώσσα για σχεδόν όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ιστού. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε παρατηρήσει αύξηση του συνολικού αριθμού ισχυρών βιβλιοθηκών και πλαισίων που βασίζονται σε JavaScript στη δημιουργία εφαρμογών ιστού. Αυτό λειτούργησε για εφαρμογές μιας σελίδας καθώς και πλατφόρμες JavaScript από διακομιστή. Η JavaScript έχει γίνει σίγουρα πανταχού παρούσα στον κόσμο της ανάπτυξης ιστού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι μια μεγάλη ικανότητα που πρέπει να κυριαρχήσουν οι προγραμματιστές ιστού.