Πώς η BoomTown ολοκλήρωσε το Martech Stack με Call Intelligence

Οι συνομιλίες, και ιδίως οι τηλεφωνικές κλήσεις, εξακολουθούν να είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για τη σύνδεση με τους ανθρώπους και τη μετατροπή τους σε πιστούς πελάτες. Τα smartphone έκλεισαν το χάσμα μεταξύ της περιήγησης στο διαδίκτυο και της πραγματοποίησης κλήσεων - και όταν πρόκειται για πολύπλοκες αγορές υψηλής αξίας, οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο και να μιλήσουν με έναν άνθρωπο. Σήμερα, η τεχνολογία είναι διαθέσιμη για να προσθέσει πληροφορίες σχετικά με αυτές τις κλήσεις, ώστε οι έμποροι να μπορούν να λαμβάνουν τις ίδιες έξυπνες αποφάσεις βάσει δεδομένων