Προκλήσεις μάρκετινγκ - και λύσεις - για το 2021

Το περασμένο έτος ήταν μια άφθονη πορεία για τους εμπόρους, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις σχεδόν σε κάθε τομέα να περιστραφούν ή ακόμη και να αντικαταστήσουν ολόκληρες στρατηγικές ενόψει δυσμενών συνθηκών. Για πολλούς, η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή ήταν ο αντίκτυπος της κοινωνικής απόστασης και του καταφυγίου, η οποία δημιούργησε μια τεράστια άνοδο στη δραστηριότητα αγορών στο διαδίκτυο, ακόμη και σε βιομηχανίες όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν ήταν προηγουμένως τόσο έντονο. Αυτή η αλλαγή οδήγησε σε ένα γεμάτο ψηφιακό τοπίο, με περισσότερους οργανισμούς να ανταγωνίζονται τον καταναλωτή