Επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο: Τι είναι το WebRTC;

Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες χρησιμοποιούν την παρουσία τους στο διαδίκτυο για να αλληλεπιδρούν ενεργά με προοπτικές και πελάτες. Τι είναι το WebRTC; Το Web Real-Time Communication (WebRTC) είναι μια συλλογή πρωτοκόλλων επικοινωνιών και API που αναπτύχθηκαν αρχικά από την Google και επιτρέπουν την επικοινωνία φωνής και βίντεο σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσεων peer-to-peer. Το WebRTC επιτρέπει στα προγράμματα περιήγησης ιστού να ζητούν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από τα προγράμματα περιήγησης άλλων χρηστών, επιτρέποντας την επικοινωνία ομότιμων και ομαδικών σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων φωνής, βίντεο, συνομιλίας, μεταφοράς αρχείων και οθόνης