Εφαρμόσιμες στρατηγικές για επικοινωνία Omni-Channel

Μια σύντομη εξήγηση για το τι είναι η επικοινωνία Omni-channel και συγκεκριμένες δυνατότητες και στρατηγικές για τις ομάδες μάρκετινγκ για την αύξηση της αφοσίωσης και της αξίας των πελατών τους.