Το παζλ ταυτότητας στη διαχείριση δεδομένων πελατών

Η κρίση ταυτότητας των καταναλωτών στη μυθολογία των Ινδουιστών, ο Ραβάνα, ο μεγάλος μελετητής και δαίμονας βασιλιάς, έχει δέκα κεφάλια, συμβολίζοντας τις διάφορες δυνάμεις και γνώσεις του. Τα κεφάλια ήταν άφθαρτα με την ικανότητα να μορφοποιηθούν και να αναγεννηθούν. Στη μάχη τους, ο Ράμα, ο θεός του πολεμιστή, πρέπει λοιπόν να πάει κάτω από τα κεφάλια του Ραβάνα και να στοχεύει το βέλος στην μοναχική του καρδιά για να τον σκοτώσει για πάντα. Στη σύγχρονη εποχή, ο καταναλωτής μοιάζει λίγο με τη Ραβάνα, όχι από την άποψη του