3 βέλτιστες πρακτικές για εμπόρους προϊόντων σε επιχειρήσεις B2B

Οι επιχειρήσεις τεχνολογίας Business-to-business (B2B) αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο δίλημμα. Από τη μία πλευρά, οι ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς απαιτούν από αυτές τις επιχειρήσεις να επιδείξουν ικανότητες πωλήσεων και οικονομική απόδοση. Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματίες του τεχνολογικού μάρκετινγκ έχουν έλλειψη, με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες ομάδες να καταπονούνται και να δυσκολεύουν την ανάπτυξη και επέκταση των ομάδων. Μια πρόσφατη έρευνα των ανώτερων υπευθύνων λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ διερεύνησε αυτή τη δύσκολη θέση, εντοπίζοντας τα πιο πρόσφατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρωτοβουλίες Go-to-Market (GTM), ενώ εντοπίζονται πιθανές