Θα αντικατασταθούν οι πωλητές από ρομπότ;

Αφού ο Watson έγινε ο πρωταθλητής της Jeopardy, η IBM συνεργάστηκε με την Κλινική του Κλίβελαντ για να βοηθήσει τους γιατρούς να επιταχύνουν και να βελτιώσουν τα ποσοστά ακρίβειας της διάγνωσης και των συνταγών τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Watson αυξάνει τις δεξιότητες των ιατρών. Έτσι, εάν ένας υπολογιστής μπορεί να βοηθήσει στην εκτέλεση ιατρικών λειτουργιών, σίγουρα φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει και να βελτιώσει τις δεξιότητες ενός πωλητή επίσης. Αλλά, ο υπολογιστής θα αντικαταστήσει ποτέ το προσωπικό πωλήσεων; Εκπαιδευτικοί, οδηγοί, ταξιδιωτικοί πράκτορες και