Δεδομένα μάρκετινγκ: Το κλειδί για να ξεχωρίσετε το 2021 και πέρα

Στη σημερινή εποχή, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην γνωρίζουμε σε ποιον θα εμπορεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας και τι θέλουν οι πελάτες σας. Με την έλευση των βάσεων δεδομένων μάρκετινγκ και άλλων τεχνολογιών που βασίζονται σε δεδομένα, έχουν φύγει οι ημέρες του μη στοχευμένου, μη επιλεγμένου και γενικού μάρκετινγκ. Μια σύντομη ιστορική προοπτική Πριν από το 1995, το μάρκετινγκ έγινε κυρίως μέσω αλληλογραφίας και διαφήμισης. Μετά το 1995, με την έλευση της τεχνολογίας email, το μάρκετινγκ έγινε λίγο πιο συγκεκριμένο. Το