Επιστήμη περιεχομένου: Μετατρέψτε τους συνδέσμους Plain Jane σε Περιεχόμενο Περιεχόμενο Killer

Τι κοινό έχουν οι Washington Post, BBC News και New York Times; Εμπλουτίζουν την παρουσίαση περιεχομένου για συνδέσμους στους ιστότοπούς τους, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο που ονομάζεται Apture. Αντί για έναν απλό στατικό σύνδεσμο κειμένου, οι σύνδεσμοι Apture ενεργοποιούν ένα αναδυόμενο παράθυρο στο ποντίκι πάνω από το οποίο μπορεί να εμφανίσει μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου που σχετίζεται με τα συμφραζόμενα.