Γιατί οι αγοραστές κατακλύζονται από την εξατομίκευση ηλεκτρονικού εμπορίου B2B (και πώς να το διορθώσετε)

Η εμπειρία των πελατών ήταν από καιρό, και συνεχίζει να είναι, κορυφαία προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις B2B στο ταξίδι τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ως μέρος αυτής της στροφής προς την ψηφιακή τεχνολογία, οι οργανισμοί B2B αντιμετωπίζουν μια περίπλοκη πρόκληση: την ανάγκη να διασφαλιστεί τόσο η συνέπεια όσο και η ποιότητα στις διαδικτυακές και εκτός σύνδεσης εμπειρίες αγορών. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες προσπάθειες των οργανισμών και τις σημαντικές επενδύσεις στο ψηφιακό και το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ίδιοι οι αγοραστές παραμένουν λιγότερο εντυπωσιασμένοι με τις διαδικτυακές αγορές τους. Σύμφωνα με πρόσφατα