Κατανόηση της σημασίας των οδηγιών ποιότητας αποθέματος (IQG)

Η αγορά μέσων στο Διαδίκτυο δεν είναι αντίθετη με την αγορά ενός στρώματος. Ένας καταναλωτής μπορεί να δει ένα στρώμα σε ένα κατάστημα που θέλει να αγοράσει, μη συνειδητοποιώντας ότι σε ένα άλλο κατάστημα, το ίδιο κομμάτι είναι χαμηλότερη τιμή επειδή είναι με διαφορετικό όνομα. Αυτό το σενάριο καθιστά πολύ δύσκολο για τον αγοραστή να γνωρίζει ακριβώς τι παίρνει. Το ίδιο ισχύει και για τις διαδικτυακές διαφημίσεις, όπου οι μονάδες αγοράζονται και πωλούνται και ανασυσκευάζονται