Δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη πορείας για επιχειρήσεις με προοπτική

Ο Tim Duncan, επικεφαλής ανάπτυξης προϊόντων στο Bottle Rocket, συζητά την αξία δημιουργίας ενός κοινού ψηφιακού οράματος σε μια εταιρεία και πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν πιο ευέλικτες στην προσαρμογή στις συνεχιζόμενες αλλαγές στην ψηφιακή αγορά.