Σχέδιο 5 βημάτων για τη βελτιστοποίηση της αγοράς σας για αγοραστές.

Σύμφωνα με τη Statista, το 2016, 177.4 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποίησαν κινητές συσκευές για αγορές, έρευνα και περιήγηση σε προϊόντα. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να φθάσει σχεδόν τα 200 εκατομμύρια μέχρι το 2018. Και μια νέα έκθεση που διενήργησε ο Addressy ανέφερε ότι η εγκατάλειψη του καλαθιού έχει φτάσει σε μέσο όρο 66% στις ΗΠΑ. Οι διαδικτυακοί λιανοπωλητές που δεν προσφέρουν εξαιρετική εμπειρία σε κινητά είναι πιθανό να χάνουν τις δραστηριότητές τους. Είναι σημαντικό να διατηρούν τους αγοραστές τους αφοσιωμένους σε όλη τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς. Παρακάτω