Τι είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (DAM);

Η διαχείριση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (DAM) αποτελείται από εργασίες διαχείρισης και αποφάσεις που αφορούν την απορρόφηση, τον σχολιασμό, την καταλογογράφηση, την αποθήκευση, την ανάκτηση και τη διανομή ψηφιακών στοιχείων. Οι ψηφιακές φωτογραφίες, τα κινούμενα σχέδια, τα βίντεο και η μουσική αποτελούν παράδειγμα των περιοχών-στόχων της διαχείρισης στοιχείων πολυμέσων (μια υποκατηγορία του DAM). Τι είναι η Digital Asset Management; Το DAM διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι η πρακτική διαχείρισης, οργάνωσης και διανομής αρχείων πολυμέσων. Το λογισμικό DAM επιτρέπει στις επωνυμίες να αναπτύξουν μια βιβλιοθήκη φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών, PDF, προτύπων και άλλων