Κακές ειδήσεις για το μέτωπο γνωριμιών του Ντουγκ…

Mac Chick του μήναΦαίνεται ότι μπορεί να μην υπάρχουν τόσα πολλά «ψάρια στη θάλασσα» όσο θα περίμενα! Υπάρχει ελπίδα για το Single Computer Geek Man;

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας, οι γυναίκες κάλυψαν μόνο το 26.7 τοις εκατό των υπολογιστικών και μαθηματικών θέσεων το 2006; και μόνο το 16.6 τοις εκατό όλων των θέσεων διαχειριστή δικτύων και υπολογιστών.

Από eWeek.
εικόνα από Το Mac Chick του μήνα του Macenstein.